Vi er veldig glad for å ha blitt miljøsertifisert gjennom Green Key. Vi har som mål å bli en bærekraftig bedrift og vil jobbe målrettet mot å stadig bli bedre. Dette vil vi gjøre ved å ta miljøvennlige valg når vi renoverer og utvikler bedriften videre, samt ved å sørge for at vårt personale er godt opplært i rutiner for f.eks. sortering av avfall, bruk av riktige såpedoser, kutte matsvinn osv.

Videre vil vi også legge til rette for at våre gjester også kan ta gode miljøvalg ved deres besøk hos oss.

Vi tar gjerne imot forslag til stadige forbedringer og lover å jobbe for å gjøre Rustad Hotel til en stadig mer bærekraftig bedrift. Velkommen til oss.

Miljøpolicy for Rustad Hotel & Fjellstue

Rustad Hotel & Fjellstues miljøpolicy skal bidra til et langsiktig bærekraftig styringssystem som skal gi en kontinuerlig forbedring av virksomheten og dets innvirkning på miljø og samfunnet rundt oss.

Miljø- og samfunnsansvar
Vi ønsker å ta miljø- og samfunnsansvar og vil stadig arbeide for at vi kan bli bedre. Vi ønsker et levende og godt lokalsamfunn. Vi bidrar så mye vi kan i lokal verdiskaping og benytter lokale leverandører og aktivitetstilbydere, samt samarbeider om fellestiltak med andre aktører i destinasjonen.

Natur og nærområde
Rustad Hotel & Fjellstue jobber for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen, og at våre gjesters behov skal oppfylles uten å komme på bekostning av senere generasjoners muligheter for å oppfylle sine behov. Vi vil jobbe kontinuerlig for å begrense miljøpåvirkninger fra bedriftens aktiviteter, og vil holde nærområdet rent og ryddig.

Energi og vann
Vi har innarbeidet gode rutiner for registrering av vann- og strømforbruk ved overnattingsstedet for å forbedre kontroll. Vi har allerede gjort tiltak for å spare energi ved å blant annet ha godt isolerte bygninger, og vil fortsette å utføre nye tiltak fremover. Vi har allerede gått over til varmepumper i stedet for oljefyrt oppvarming og søker å implementere så mye som mulig av energibruk inn i bedriften fra dette.

Avfall og rengjøring
Vårt bidrag til et bedre miljø for fremtiden er bl.a. at vi har byttet ut alle rengjøringsmidler til miljømerkede produkter for å begrense utslipp av farlige kjemikaler. Vi har innført kildesortering for bedriftens ansatte og gjester, og vil jobbe aktivt med å bevisstgjøre våre besøkende gjennom informativt oppslag.