Overnatting

Overnatting
Nyt høsten på fjellet!
Overnatting
Hotellet er fra 1935 og består av en stor bygningsmasse. Dette krever mye og vi har de siste årene vært gjennom omfattende vedlikeholdsprosjekter.