Gå opp mot butikken og ta til venstre når den er passert. Gå videre forbi parkeringsplassen til Fjellkirka og følg veien skrått oppover. Veien går litt ned og følg småveier til du er på en setervang. Der er det en blindvei som ebber ut i en sti.

Stien er fin å følge, etter en stund kommer en liten skrent som er den bratteste på turen. Her er det litt ulendt med store steiner. Etter hvert når man Vesle Lunkefjell og forbi Vesle Lunken (vatn). Etter Vesle Lunken går du av på mindre sti til høyre (nordøstover) oppover mot Sjusjøfjellet.

Fortsett over Sjusjøfjellet og over neste høydepunkt (med dreieskive) og nedover mot Store Lunken. Gå rundt vatnet og oppover høydedraget nord for vatnet og oppover. Etter 500 m er du på toppen av Lunkefjell. 

Ta samme vei tilbake eller velg et annet alternativ, det er flere. Spør om råd og kart i resepsjonen. 

God tur!